Tổng giá trị ngoại thương lần đầu tiên vượt quá 400 tỷ nhân dân tệ

Theo thống kê của hải quan, năm 2019, tổng giá trị xuất nhập khẩu ngoại thương của Hà Bắc đạt 400,16 tỷ nhân dân tệ, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng mức dưới đây) và tốc độ tăng trưởng cao hơn 9,2 điểm phần trăm so với của cả nước Trong số đó, xuất khẩu đạt 237,03 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,7%, cao hơn 0,7 điểm phần trăm so với cả nước; nhập khẩu đạt 163,13 tỷ nhân dân tệ, cao hơn 24,4%, cao hơn 22,8 điểm phần trăm so với cả nước.
 
Wang Xigang cho biết năm ngoái, thương mại nói chung ở tỉnh Hà Bắc đứng đầu, mua sắm thị trường và thương mại điện tử xuyên biên giới tăng gấp đôi. Xuất nhập khẩu thương mại nói chung đạt 347,12 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,3%, chiếm 86,7% tổng giá trị xuất nhập khẩu; chế biến xuất nhập khẩu thương mại đạt 26,96 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,8%. Ngoài ra, xuất khẩu thí điểm thương mại mua sắm tại thị trường Baigou là 7,39 tỷ nhân dân tệ, tăng 1,1 lần; nhập khẩu và xuất khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới là 360 triệu nhân dân tệ, tăng 176,5 lần.
 
Năm ngoái, các doanh nghiệp tư nhân chiếm hơn 60% và các doanh nghiệp nhà nước duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tư nhân đạt 253,84 tỷ nhân dân tệ, tăng 14,2%, chiếm 63,4% tổng giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh. Xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nhà nước đạt 86,99 tỷ nhân dân tệ, tăng 28,2%. Xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 59,18 tỷ nhân dân tệ, giảm 9,3%.
 
Nhập khẩu và xuất khẩu một vành đai, một con đường dọc theo con đường đã duy trì tăng trưởng tương đối nhanh chóng, và quá trình đa dạng hóa thị trường đã tiếp tục tiến lên. Xuất nhập khẩu của Úc, Brazil và các nước khác tăng gấp đôi, và xuất nhập khẩu sang Úc đạt 65,3 tỷ nhân dân tệ, tăng 60,9%. Nhập khẩu và xuất khẩu sang EU (28 quốc gia) đạt 49,14 tỷ nhân dân tệ, giảm 1,5%. Nhập khẩu và xuất khẩu sang ASEAN đạt 42,52 tỷ nhân dân tệ, tăng 29,8%. Nhập khẩu và xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 35,14 tỷ nhân dân tệ, giảm 16,8%. Xuất nhập khẩu sang Brazil đạt 28,91 tỷ nhân dân tệ, tăng 26,6%. Nhập khẩu và xuất khẩu sang Nga đạt 22,76 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,7%. Xuất nhập khẩu sang Hàn Quốc đạt 21,61 tỷ nhân dân tệ, giảm 10%. Xuất nhập khẩu sang Nhật Bản đạt 15,54 tỷ nhân dân tệ, giảm 17,6%. Xuất nhập khẩu sang Ấn Độ đạt 12,99 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,4%. Ngoài ra, một vành đai, một con đường, đã tăng 127 tỷ 720 triệu nhân dân tệ trong xuất nhập khẩu, tăng 18,1%.
 
Việc xuất khẩu các sản phẩm cơ khí và điện, sản phẩm thâm dụng lao động, sản phẩm công nghệ cao và các sản phẩm khác duy trì sự tăng trưởng nhanh chóng. Xuất khẩu các sản phẩm cơ khí và điện đạt 79,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 12,3%. Xuất khẩu sản phẩm thâm dụng lao động đạt 57,53 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,7%. Xuất khẩu các sản phẩm mới và công nghệ cao (lai với các sản phẩm cơ khí và điện) đạt 21,01 tỷ nhân dân tệ, tăng 11%.
 
Nhập khẩu các mặt hàng số lượng lớn như quặng sắt tăng nhanh, trong khi nhập khẩu đậu nành giảm nhẹ. Nhập khẩu quặng sắt đạt 110,249 triệu tấn, tăng 16,4%. 8.218 triệu tấn than và than non được nhập khẩu, tăng 64,5%. Nhập khẩu dầu thô tăng 1,1 lần lên 4,043 triệu tấn. Nhập khẩu đậu tương đạt 4,76 triệu tấn, giảm 1,7% và mức giảm hàng năm tiếp tục thu hẹp, thấp hơn 8,8 điểm phần trăm so với tháng 1 đến tháng 11.
 
Đối với các khu vực pháp lý đặc biệt, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đã đăng ký tại Khu ngoại quan toàn diện Thạch Gia Trang, khu chế xuất Qinhuangdao, khu ngoại quan toàn diện Caofeidian và trung tâm hậu cần ngoại quan jingtanggang (loại b) đều tăng nhanh. Tổng khối lượng xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đăng ký tại khu vực giám sát hải quan đặc biệt là 15,84 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,2 lần, chiếm 4% tổng giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh Hà Bắc, cao hơn 2,6 điểm so với năm ngoái. Trong số đó, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đã đăng ký tại khu vực ngoại quan toàn diện Thạch Gia Trang là 7,62 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,1 lần; xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đã đăng ký tại khu chế xuất Qinhuangdao là 3,99 tỷ nhân dân tệ, tăng 92%; xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đã đăng ký trong vùng ngoại quan toàn diện Caofeidian là 2,95 tỷ nhân dân tệ, tăng 12,7 lần. Ngoài ra, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đã đăng ký của trung tâm hậu cần ngoại quan jingtanggang (loại b) lên tới 9,05 triệu nhân dân tệ, tăng 10,3 lần.
 
Thạch Gia Trang, Đường Sơn và Bảo Định là một trong ba thành phố hàng đầu với mức tăng trưởng hai con số. Xuất nhập khẩu của Thạch Gia Trang đạt 117,88 tỷ nhân dân tệ, tăng 28,4%. Xuất nhập khẩu của Đường Sơn đạt 73,38 tỷ nhân dân tệ, tăng 22,1%. Xuất nhập khẩu của Bảo Định đạt 37,6 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,6%. Xuất nhập khẩu của Cang Châu đạt 37,11 tỷ nhân dân tệ, tăng 17,6%. Thạch Gia Trang, Đường Sơn, Bảo Định, Cang Châu và Handan đều đạt được mức tăng trưởng hai con số.


Thời gian đăng bài: Tháng Tư-03-2020